V.V. Kampen

logovvkampen-134333333333.jpg

Welkom op de website van V.V. Kampen


Voetbalvereniging 'Kampen' is de kleinste vereniging van de stad, maar dat is tegelijkertijd onze grote kracht. Wij zijn een vereniging waar de lijntjes kort zijn, waar men vaak spreekt van een familiaire sfeer en waar iedereen wordt gewaardeerd.

 

Voetbalvereniging Kampen is opgericht in het jaar 1938 en er wordt inmiddels dus ruim 75 jaar gevoetbald op onze velden, tegenwoordig op zowel de zaterdag als op de zondag.

 

Wij zijn sportief, ambitieus en samen. Wij zijn V.V. Kampen.

 

Andre Diender 7 tegen 7 toernooi 2017 op 27 mei 2017

Ook dit jaar staat de klassieker van VV Kampen weer op het programma. Op zaterdag 27 mei 2017 zal het jaarlijkse Andre Diender 7 tegen 7 toernooi weer plaatsvinden bij VV Kampen. Na het grote succes van voorgaande jaren gaat de organisatie wederom voor niets minder.

Voor € 90,- euro meld je een team aan van 10 spelers. Doe je dit voor  10 april en betaal je ook voor 10 april dan ontvang je 10 extra consumptiebonnen. Je kunt je hiervoor aanmelden, door hier te klikken.

Lees meer »

In deze rubriek komen de nieuwe namen te staan van de spelers die per volgend seizoen Kampen 1 komen versterken.

Op het moment van schrijven staat de tweede seizoenshelft van 2016/2017 op het punt van beginnen. Morgen speelt Kampen 1 de eerste (uit-)wedstrijd in en tegen Zalk.

Als we iets verder kijken zien we in de verte seizoen 2017/2018 al liggen. De eerste voorbereidingen daarvoor zijn al getroffen. Hoofdtrainer Arjan ten Hove heeft verlengd en gaat dus weer een jaar door. Onze technische commissie gaat de komende tijd in gesprek met de huidige verdere staf en spelers en mogelijke versterkingen.

De eerste naam die we kunnen noemen is die van Bas van der Vegt. Dit is een bekende naam omdat hij niet lang geleden ook onder de lat stond bij Kampen 1. In het eerste jaar van het 'nieuwe' Kampen 1 onder leiding van Arjan ten Hove speelde Bas in de selectie en werd hij van de drie keepers de vaste eerste keeper. Bas is de seizoenen daarna met vrienden gaat voetballen in het 3e van Kampen en was daar een succesvol aanvalleider. Maar met het keepen in het hart gaat Bas toch weer terug naar daar waar hij enorm goed in is: op atletische wijze het doel schoon houden. Bas, veel succes dit seizoen in het 3e en tot volgend jaar bij het 1e!

Lees meer »

Op de nieuwjaarsreceptie kon er goed geproost worden op het nieuwe jaar toen aan alle leden bekend werd gemaakt dat Arjan ten Hove ook het volgende seizoen als hoofdtrainer bij VV Kampen op de bank zit.

Afgelopen december spraken Arjan ten Hove en commissie technische zaken met elkaar over het volgende seizoen. De intentie van de club was om Arjan te behouden voor seizoen 2017-2018. Arjan maakte in de eerste week van dit nieuwe jaar bekend aan te blijven en dus een vierde jaar hoofdtrainer te zullen zijn van VV Kampen. Goed nieuws voor de club!

Lees meer »

Woensdagavond 21 december start de voorronde van het Kamper Zaalvoetbal Kampioenschap

Woensdagavond 21 december start de voorronde van het Kamper Zaalvoetbal Kampioenschap.
In de sporthal van KHC spelen vv Kampen, Dos Kampen, Wilsum, Zalk en SVI om twee tickets in het hoofdtoernooi. Dit hoofdtoernooi vindt op zaterdag 24 december plaats in sporthal De Reeve. Rechtstreeks geplaatst zijn GoAhead K., KHC, Futsal Dos Kampen, KZVV’75, ’s Heerenbroek en Futisala. Ook de E1 JO11) jeugd wordt (weer) betrokken bij het toernooi. De teams van GoAhead, Dos Kampen, KHC en IJVV spelen op de woensdagavond een halve competitie en de twee beste teams van die avond plaatsen zich voor de finale op zaterdag. Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door:  Brug Media, ABN AMRO, Autofirst Tadema, De Boer Arbeidskundig Advies, Kuiken Accountancy, Schildersbedrijf Melis, Terpstra Assurantiën & Hypotheken, Bouwbedrijf Koffeman, Schoonmaakservice Kampen, Notariskantoor Herweijer, A.P. Scheltinga Organisatie, Steedt Consultancy, Bemog, Kledingzaak By Josh, Jumbo, Café Eigenwijs, Werkstudio, Atema Consultancy, Sportzaak Sport-Inn, alsmede Sport 2000.

Klik hier voor het programma van voor- en hoofdtoernooi.

Lees meer »

Klik op dit bericht voor het overzicht van de functies binnen onze organisatie. Wij kunnen altijd versterkingen gebruiken dus als jij iets zou willen doen binnen de vereniging, geef het dan door aan Guido Faas (secretaris@vvkampen.nl / 0648404216 / op de club zelf) en in een gesprek wordt er gekeken op welk gebied je de vereniging kunt versterken.

Functieprofielen VV Kampen

 

  1. Voorzitter

Als voorzitter ben je het gezicht van de vereniging, zowel voor leden als niet leden. Extern ben je voor pers, gemeente, sponsoren en KNVB en andere verenigingen een vast aanspreekpunt en gesprekspartner voor beleidsmatige zaken. Jij bent eindverantwoordelijke voor het verenigingsbeleid welke wordt vastgelegd in een vijfjarenplan. Je ziet er op toe dat alle acties binnen en buiten het veld passen binnen de kaders en doelstellingen die in het beleidsplan staan vermeld. Intern ben je vooral de aanjager. Je leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen en ziet er op toe dat actiepunten tijdig en adequaat opgepakt worden. Je weet altijd in hoofdlijnen wat er overal speelt en zet indien nodig de juiste acties uit.

 

-          Gezicht van vereniging

-          Eindverantwoordelijke beleidsplan en behalen doelstellingen daarin

-          Leidt bestuursvergaderingen en ALV

-          Ziet toe op juiste en tijdige uitvoer van acties

-          Neemt deel aan Kamper voetbaloverleg (3 x per jaar)

-          Volgt ontwikkelingen op gebied van sport en neemt deel aan bijeenkomsten/vergaderingen hierover (vaak op gemeentelijk niveau)

-          Zorgt voor goede contacten met externe partijen als gemeente, knvb, andere verenigingen

-          Bijhouden bestand jubilarissen en uitreiken speldjes etc.

 

  1. Secretaris

De secretaris is de olie die de motor soepel doet draaien. Als lid van het dagelijks bestuur heb je een grote invloed op het reilen en zeilen binnen de club. Naast het notuleren en agenderen van alle bestuurs- en ledenvergaderingen stel je de actielijsten op en hou je deze up to date. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het beheren, versturen en beantwoorden van alle poststukken en/of uitnodigingen, zowel per e-mail als per post. Je bent ook verantwoordelijk voor een gedegen archivering van al deze bestuurlijke stukken. Als secretaris ben je tevens eindverantwoordelijk voor alle content op website en social media. Je schrijft namens het bestuur alle algemene nieuwsberichten en persberichten en ziet er op toe ervoor dat deze tijdig geplaatst worden. Tenslotte ben je ook eindverantwoordelijk voor een gedegen ledenadministratie.

 

-          Onderhoudt mailbox en post (incl ophalen post bij postbus)

-          Notuleert bestuursvergaderingen en ALV en stelt actielijsten op

-          Schrijft bestuurlijke stukken voor op website en persberichten uit

-          Zorgt voor gedegen archivering van alle bestuurlijke stukken

-          Eindverantwoordelijk voor ledenadministratie

-          Eindverantwoordelijk voor inhoud van website en sociale media

-          Uitschrijven van draaiboeken en procedures voor terugkerende zaken

-          Opstellen jaarverslag

           

2.1       Pr en communicatie

PR en communicatie is verantwoordelijk voor het beheren en laten plaatsen van alle content die op de website en social media staat. Het betreft hier het laten plaatsen van stukken die aangeleverd worden door de secretaris en/of de verslaggever alsmede het op verzoek zelf uitschrijven van stukken. Daarnaast ondersteunt PR & Communicatie andere afdelingen, bijvoorbeeld door het uitwerken van posters voor het werven van vrijwilligers en posters ter promotie van activiteiten en evenementen.

 

                       -          Controleert aangeleverde stukken van secretaris op huisstijl en inhoud en past waar nodig aan

                       -          Schrijft in overleg met secretaris zelf stukken uit

                       -          Ziet toe op tijdige plaatsing van content op website en sociale media

                       -          Zorgt voor beantwoording van berichten op sociale media

                       -          Aanspreekpunt voor webmaster en verslaggever

                       -          Eindverantwoordelijke voor functioneren en door ontwikkelen van website en sociale media

 

2.2 Verslaggever

 De verslaggever is specifiek verantwoordelijk voor het schrijven en aanleveren van alle voorbeschouwingen en wedstrijdverslagen van het eerste elftal. Deze verslagen worden ook door de pers gebruikt en vormen een belangrijk onderdeel van ons vaste assortiment aan rubrieken en artikelen op de site en social media.

 

                       -          Schrijft alle voorbeschouwingen en wedstrijdverslagen van het 1e elftal uit

 

2.3 Webmaster

 De webmaster zorgt er primair voor dat de website goed functioneert. Hij/zij is dus aanspreekpunt/vraagbaak wanneer er een IT technisch probleem is. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het beheren van de inloggegevens van alle mail- en social media accounts. Je vernieuwt op verzoek wachtwoorden en accounts. Tenslotte is de webmaster verantwoordelijk voor het aanpassen van de lay out van de website.

 

                       -          Accountbeheer voor alle mail- en social media accounts

                       -          Aanspreekpunt bij IT problematiek

                       -          Draagt zorgt voor een goed functionerende website

 

2.4 Ledenadministratie

 

De ledenadministratie is belast met het in- en uitschrijven van leden alsmede het aanvragen van (tijdelijke) spelerspassen. Hij/zij zorgt ervoor dat er altijd voldoende aanvraag- en overschrijvingsformulieren aanwezig zijn en deelt deze uit aan leden. Men ziet er op toe dat leden tijdig aan hun verplichtingen voldoen om in- of uitschrijving mogelijk te maken en beheert dit hele proces.

 

                       -          Beheren van het ledenbestand met betrekking tot in- en uitschrijvingen

                       -          Verwerken van wijzigingen in elftalsamenstellingen

                       -          Beheren van het bestand met spelerspassen en het zorg dragen voor een tijdige aanvraag van een nieuwe pas

 

  1. Penningmeester

 

De penningmeester is eindverantwoordelijk voor het beheer van de financiën van de club. Jaarlijks dient er een jaarrekening opgesteld te worden welke wordt gecontroleerd door een kascommissie om vervolgens ter inzage op een ledenvergadering te liggen. Als penningmeester stel je budgetten vast voor de verschillende onderdelen van de vereniging en keur je investeringen wel of niet goed. Om dit goed te kunnen doen moet je altijd zicht houden op de actuele financiële positie van de vereniging. Je bent tevens eindverantwoordelijke voor het contributie-, sponsor- en kantinebeleid, welke gelden als de belangrijkste inkomstenbronnen voor de vereniging.

 

-          Opstellen jaarrekening en balansrekening

-          Eindverantwoordelijk voor gedegen financiële administratie (incl inkomende en uitgaande facturen)

-          Ondertekenen van sponsorcontracten, looncontracten en vrijwilligersovereenkomsten

-          Oog voor budget (verantwoordelijk voor financiële huishouding)

-          Eindverantwoordelijk voor het sponsorbeleid

-          Eindverantwoordelijk voor kantinebeleid en inkomsten

 

3.1 Sponsoring

 De sponsorcommissie is primair belast met de taak zoveel mogelijk sponsorinkomsten binnen te halen. Deze commissie bedenkt verschillende sponsorpakketten en legt deze in overleg met de penningmeester vast in een sponsorplan. De commissie geeft gedegen uitvoer aan dit plan, inventariseert potentiële sponsoren, benadert deze en gaat het gesprek aan om uiteindelijk tot een sponsorcontract te komen. Tevens houdt men een sponsorbestand bij waarin de contracten en looptijden bijgehouden worden. Tenslotte organiseert men ook activiteiten voor potentiële en bestaande sponsoren.

 

                       -          Uitschrijven sponsorplan

                       -          Bedenken en uitwerken van sponsorpakketten

                       -          Bijhouden sponsorbestand met contracten en looptijden

                       -          Onderhouden bestaande contacten

                       -          Vertegenwoordigt de club bij bedrijven en andere commerciële partners

                       -          Bestelt sponsorborden en ziet toe op tijdige levering en ophangen

                       -          Organiseren activiteiten of evenementen voor sponsoren incl club v 50

 3.2 Kantinebeheerder

De kantinebeheerder is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de kantine. Het betreft hier de in- en verkoop van eten en drinken (Het bepalen van prijzen gebeurt in overleg met de penningmeester) alsmede het toezicht op horecawetgeving en (sociale) hygiëne. De beheerder dient tevens eventuele gebreken aan apparatuur en/of gebouw te melden bij de penningmeester.

 

                       -          Medeverantwoordelijk voor de kantine opbrengsten

                       -          Draagt zorg voor een schone en veilige kantine

                       -          Ziet toe op naleving huisregels kantine en regels mbt horeca en (sociale) hygiëne

                       -          Regelt indien nodig extra vrijwilligers voor achter bar of in keuken

                       -          Bijhouden en inkopen van voorraden

 3.3 Facturering

De vrijwilliger facturering is belast met het reguleren van al het betalingsverkeer binnen de club. Dit betreft met name het innen van contributiegelden en het tijdig betalen van openstaande rekeningen. Op verzoek ondersteunt de afdeling facturering de penningmeester bij zijn taken. Tevens gaat men in overleg met de penningmeester betalingsregelingen aan bij contributie-achterstanden en houdt men hier een overzicht van bij.

 

                       -          Zorg dragen voor een tijdige en gedegen inning van contributiegelden

                       -          Bijhouden van een bestand waarin contributie-achterstanden en betalingsregelingen staan vermeld

                       -          Betalen van openstaande rekeningen

 

  1. Bestuurslid Technische zaken

 

Het bestuurslid Technische Zaken is verantwoordelijk voor het vaststellen en behalen van alle sportieve doelstellingen. Deze worden vastgelegd in een voetbaltechnisch beleidsplan. Een belangrijk onderdeel hiervan is een gedegen werving- en selectiebeleid voor de selectie-elftallen. Je zorgt er voor dat alle elftallen beschikken over de juiste trainers en spelers om zo goed mogelijk te kunnen presteren. Daarnaast zorg je er als bestuurslid TZ voor dat alle elftallen voorzien zijn van voldoende kleding, ballen etc. je zal in veel gevallen voor trainers, leiders en leden het eerste aanspreekpunt zijn voor voetbal gerelateerde zaken.

 

-          Eindverantwoordelijke voor een gedegen uitvoering van het technische beleid

-          Eindverantwoordelijk voor vaststellen en behalen sportieve doelstellingen

-          Eindverantwoordelijk voor het werven en begeleiden van trainers, staf en nieuwe spelers

-          Eindverantwoordelijk voor scoutingbeleid

-          Eindverantwoordelijk voor kledingbeleid

-          Draagt zorg voor gedegen selectiebeleid

-          Coördineert opleidingen voor trainers en staf

 

  1. Bestuurslid Algemene zaken

 

Het bestuurslid Algemene Zaken is eindverantwoordelijk voor de totale planning van alle wedstrijden en trainingen. Het betreft hier zowel de indeling van de velden als die van de kleedkamers. Je bent daarnaast aanspreekpunt van de gemeente hierover. Je zorgt er dus voor dat je altijd weet of velden afgelast zijn, zowel doordeweeks voor trainingen als zaterdag en zondag voor wedstrijden. Bij afgelastingen zie je toe op een tijdige communicatie richting eigen teams en tegenstander.

 

-          Eindverantwoordelijk voor wedstrijdsecretariaat

-          Eindverantwoordelijke voor de planning van de velden en kleedkamers

-          Aanspreekpunt bij afgelastingen of vragen daarover

 

5.1       Wedstrijdsecretaris

De wedstrijdsecretaris regelt alle wedstrijdzaken. Dat betekent dat men wedstrijdprogramma’s vaststelt en oefenwedstrijden regelt in opdracht van trainers. De planning moet worden doorgegeven aan degene die de velden en kleedkamers in plant. Daarnaast let de wedstrijdsecretaris op afgelastingen en/of verplaatsingen van wedstrijden. Teams dienen in dat geval tijdig te worden ingelicht en het wedstrijdprogramma moet worden aangepast. Tenslotte is de wedstrijdsecretaris ook verantwoordelijk voor het regelen van scheidsrechters voor alle wedstrijden waar een scheidsrechter niet door de KNVB is aangewezen.       

 

            -           Vaststellen en publiceren competitie programma
            -          Organiseert oefenwedstrijden voor alle seniorenteams

            -          Regelt indien nodig scheidsrechters voor wedstrijden
            -          Coördineert de oefen- en (beker)wedstrijden op speeldagen
            -          Communiceert afgelastingen/verplaatsingen naar betrokkenen
            -          Onderhoudt contacten met de KNVB, collega-verenigingen en andere instanties betreffende (oefen)wedstrijden en scheidsrechterszaken

 5.2 Veld- en kleedkamerindeling

De vrijwilliger veld- en kleedkamerindeling bepaalt in overleg met het bestuurslid Algemene Zaken en de verschillende trainers het trainingsschema per seizoen. Daarnaast heeft men nauw contact met de wedstrijdsecretaris over het wedstrijdprogramma per week. Op basis daarvan worden de velden en kleedkamers ingepland voor elk wedstrijdweekend. Tevens dient er nauw contact te zijn met buurvereniging DOS Kampen omdat zij deels gebruik maken van onze velden en          kleedkamers.

 

            -          Werkt het trainingsschema zomer en winter per seizoen uit en legt dit ter goedkeuring voor aan het bestuur

            -          Zorgt tijdens wedstrijdweekenden voor de veld- en kleedkamerindeling voor alle teams

 

  1. Bestuurslid Vrijwilligerszaken

 

Het bestuurslid Vrijwilligerszaken is verantwoordelijk voor het vaststellen en naleven van het vrijwilligersbeleid binnen de vereniging. Je bent een aanspreekpunt voor vrijwilligers en zorgt ervoor dat deze zich gewaardeerd en gehoord voelen. Je stelt tijdig middelen (o.a. gereedschap) ter beschikking zodat onderhoud en activiteiten uitgevoerd kunnen worden en ziet er op toe dat dit gedegen gebeurt. Je stelt tevens in samenspraak met de penningmeester budgetten vast voor het onderhoud en activiteiten en bewaakt deze. Tenslotte ben je ook het aanspreekpunt voor de gastheren bij zowel de thuis- als uitwedstrijden.

 

-          Draagt zorg voor het opstellen en uitvoeren van een gedegen vrijwilligersbeleid

-          Algemeen aanspreekpunt van alle vrijwilligers

-          Eindverantwoordelijke voor onderhoud van de gehele accommodatie, incl velden, kleedkamers en gebouwen

-          Eindverantwoordelijke voor werven nieuwe vrijwilligers

-          Eindverantwoordelijke voor gedegen organisatie van alle activiteiten en evenementen

-          Beoordeelt kostencalculaties voor onderhoud, activiteiten en evenementen en stelt definitieve budgetten vast

-          Coördineert gastheerschap

 

6.1 Accommodatiebeheer

De commissie accommodatiebeheer is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de gebouwen en alle zaken rondom de velden, dus niet de velden zelf. De commissie stelt vast welk onderhoud nodig gepleegd moet worden, maakt een berekening van de verwachte kosten en dient vervolgens een verzoek in bij het bestuurslid Vrijwilligerszaken om het onderhoud uit te  kunnen/mogen voeren. Vervolgens ziet de commissie er op toe dat het werk  zo snel mogelijk uitgevoerd wordt binnen het gestelde budget en op een gedegen manier.

 

                       -          Inventariseert welk onderhoud plaats moet vinden

                       -          Maakt kostencalculaties voor het te plegen onderhoud

                       -          Houdt zicht op de planning en regelt samen met het bestuurslid vrijwilligerszaken de bemensing voor het onderhoud

                       -          Houdt zicht op een goede uitvoer van het geplande onderhoud en is                              daarvoor verantwoordelijk

 6.2 Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is belast met het bedenken en organiseren van allerlei evenementen die op een positieve manier bijdragen aan het imago van VV Kampen voor zowel leden als niet leden. Dit kunnen zowel jaarlijks terugkerende evenementen zijn als eenmalige evenementen. Sommige activiteiten raken rechtstreeks aan voetbal, andere activiteiten wellicht helemaal niet. Onder het organiseren vallen zaken als het maken van een kostencalculatie, het in samenspraak met het bestuur regelen van vrijwilligers en promoten van het evenement en het maken van een draaiboek voor een eventuele volgende keer.

 

                       -          Bedenkt evenementen/activiteiten en plant die in overleg met het bestuur in

                       -          Brengt in kaart wat er moet gebeuren qua organisatie en maakt een bijbehorende kostencalculatie

                       -          Zorgt ervoor dat de doelgroep tijdig wordt geïnformeerd

                       -          Regelt samen met het bestuurslid vrijwilligerszaken voldoende vrijwilligers

                       -          Werkt volgens speciaal samengestelde draaiboeken

 6.3 Gastheerschap/Vertegenwoordigers

De gastheer speelt een cruciale rol tijdens de thuiswedstrijden van het 1e elftal op zaterdag. Hij/zij ontvangt de tegenpartij en verwelkomt deze op de accommodatie. Waar nodig wijst de gastheer hen ook de juiste weg. Daarnaast geldt de gastheer als omroeper van de opstellingen van beide elftallen en zorgt hij/zij ervoor dat het eten en drinken voor het gastbestuur geregeld is. De vertegenwoordigers gaan juist mee met de uitwedstrijden van het 1e elftal. Zij vertegenwoordigen in overleg met het bestuur de club in de bestuurskamer van de desbetreffende vereniging.

 

                       -          Ontvangt de tegenstander in de bestuurskamer

                       -          Stelt zich sociaal op naar alle tegenstanders en vertegenwoordigt de club op een positieve manier

 

 

                      

                      

 

 

 

Lees meer »Jan 2017

In deze rubriek komen de nieuwe namen te staan van de spelers die per volgend seizoen Kampen 1 komen versterken.

Op het moment van schrijven staat de tweede seizoenshelft van 2016/2017 op het punt van beginnen. Morgen speelt Kampen 1 de eerste (uit-)wedstrijd in en tegen Zalk.

Als we iets verder kijken zien we in de verte seizoen 2017/2018 al liggen. De eerste voorbereidingen daarvoor zijn al getroffen. Hoofdtrainer Arjan ten Hove heeft verlengd en gaat dus weer een jaar door. Onze technische commissie gaat de komende tijd in gesprek met de huidige verdere staf en spelers en mogelijke versterkingen.

De eerste naam die we kunnen noemen is die van Bas van der Vegt. Dit is een bekende naam omdat hij niet lang geleden ook onder de lat stond bij Kampen 1. In het eerste jaar van het 'nieuwe' Kampen 1 onder leiding van Arjan ten Hove speelde Bas in de selectie en werd hij van de drie keepers de vaste eerste keeper. Bas is de seizoenen daarna met vrienden gaat voetballen in het 3e van Kampen en was daar een succesvol aanvalleider. Maar met het keepen in het hart gaat Bas toch weer terug naar daar waar hij enorm goed in is: op atletische wijze het doel schoon houden. Bas, veel succes dit seizoen in het 3e en tot volgend jaar bij het 1e!

Lees meer »

Op de nieuwjaarsreceptie kon er goed geproost worden op het nieuwe jaar toen aan alle leden bekend werd gemaakt dat Arjan ten Hove ook het volgende seizoen als hoofdtrainer bij VV Kampen op de bank zit.

Afgelopen december spraken Arjan ten Hove en commissie technische zaken met elkaar over het volgende seizoen. De intentie van de club was om Arjan te behouden voor seizoen 2017-2018. Arjan maakte in de eerste week van dit nieuwe jaar bekend aan te blijven en dus een vierde jaar hoofdtrainer te zullen zijn van VV Kampen. Goed nieuws voor de club!

Lees meer »
Dec 2016

Woensdagavond 21 december start de voorronde van het Kamper Zaalvoetbal Kampioenschap

Woensdagavond 21 december start de voorronde van het Kamper Zaalvoetbal Kampioenschap.
In de sporthal van KHC spelen vv Kampen, Dos Kampen, Wilsum, Zalk en SVI om twee tickets in het hoofdtoernooi. Dit hoofdtoernooi vindt op zaterdag 24 december plaats in sporthal De Reeve. Rechtstreeks geplaatst zijn GoAhead K., KHC, Futsal Dos Kampen, KZVV’75, ’s Heerenbroek en Futisala. Ook de E1 JO11) jeugd wordt (weer) betrokken bij het toernooi. De teams van GoAhead, Dos Kampen, KHC en IJVV spelen op de woensdagavond een halve competitie en de twee beste teams van die avond plaatsen zich voor de finale op zaterdag. Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door:  Brug Media, ABN AMRO, Autofirst Tadema, De Boer Arbeidskundig Advies, Kuiken Accountancy, Schildersbedrijf Melis, Terpstra Assurantiën & Hypotheken, Bouwbedrijf Koffeman, Schoonmaakservice Kampen, Notariskantoor Herweijer, A.P. Scheltinga Organisatie, Steedt Consultancy, Bemog, Kledingzaak By Josh, Jumbo, Café Eigenwijs, Werkstudio, Atema Consultancy, Sportzaak Sport-Inn, alsmede Sport 2000.

Klik hier voor het programma van voor- en hoofdtoernooi.

Lees meer »
Sep 2016

Een vereniging heeft sponsoren nodig. Van een kleine balsponsor tot hoofdsponsor, en alle varianten daartussen, ze zijn allemaal essentieel voor het (financieel) gezond houden van de vereniging. Op het gebied van sponsoring schiet onze club al jaren te kort en daar moet verandering in komen.

Wat moet er gebeuren?

Wij als bestuur willen graag dat een aantal leden samen het onderdeel sponsoring op gaan pakken. Door samen een commissie te vormen, overleg te voeren hoe het aan te pakken en daadwerkelijk mensen en bedrijven benaderen om zich te binden aan onze vereniging. Interesse? Meld het aan Jeroen Brugge (financieel@vvkampen.nl).

Lees meer »
Aug 2016

123-2.png

Hoofdsponsor van V.V. Kampen 1

naamloossp.png
image-2.jpg